UFORUDSIGELIGHEDEN SKABER SIKKERHEDEN

En lavalampes bevægelser er komplet uforudsigelige. Med uforudsigeligt indhold er det umuligt at replikere øjebliksbillederne.

Øjebliksbillederne bruges til individuelt at kryptere brugernes data i databasen, så alle personlige oplysninger er sikkert gemt i dikitale.

HVORDAN KAN LAVALAMPER BRUGES TIL KRYPTERING?

Krypteringen sker ved hjælp af algoritmer, hvor outputtet er generet på baggrund af matematiske udregninger. Men når algoritmerne er bygget på kendte metoder, er det muligt for udefrakommende at sammensætte disse i korrekt orden, og dermed knække koden. 

Vi har valgt en krypteringsmetode, der tager os til det næste niveau: Lavalamper. Fordi lavalampernes indhold er organisk, er det umuligt at replikere.

Vi filmer konstant vores lavalamper, og tager på anmodning et øjebliksbillede, som giver et tilfældigt mønster, der ikke kan replikeres. Mønsteret omdannes til en unik kode-streng.

Herudfra findes automatisk et stykke af kode-strengen, som bruges til at kryptere dataene. Koden skal bruges for at dekrypteret dataene igen.

UFORUDSIGELIGHEDEN SKABER SIKKERHEDEN

dikitale® encryption & NODA©

skærpet adgang til data

Teknologien med lavalamperne er vores egen og kaldes dikitale® encryption.

Teknologien bruges til at generere den unikke personlige kode. Koden bliver brugt som sikkerhedsnøglen, når brugerens personlige data skal krypteres i databasen. Det er en proces, som vi kalder NODA©

NODA© står for no data access og bygger på Microsoft’ tankegang om, at al data altid er krypteret for enhver.

I dikitale er der ingen, der har adgang til ukrypterede oplysningerne, der er gemt i databaserne, Heller ikke de mest betroede medarbejdere kan tilgå dataene. Det vil sige, at brugernes data kun kan tilgås, når brugernes selv dekrypterer dataene med deres personlige unikke sikkerhedsnøgle, der blev skabt med dikitale® encryption

PDEX©-TEKNOLOGI

teknisk metode der underbygger gdpr

PDEX står for ‘private data exchange’. PDEX ©-teknologien blev opfundet i 2017.

PDEX er et proprietær format, der administreres af MIQ, som giver enkeltpersoner mulighed for at gemme private identitetsdata i en cloud-løsning, der administreres af den enkelte.

Efter et digitalt håndtryk med en modpart, kan brugerne udveksle data om sig selv med modparten uden at skulle indtaste alle data.

PDEX©-teknologi giver websteder mulighed for at vise relevante data til de private modparter baseret på deres grundlæggende detaljer såsom alder, køn og postnummer.

Teknologien tillader også visning af relevante data baseret på brugernes fælles personlige interesse på det specifikke websted. Teknologien er endnu ikke frigivet til brug af andre end dikitale.

PDEX teknologi logo

sikkerhed har højeste prioritet hos dikitale

dikitale api struktur - dansk
virksomhed, API og database arkitektur

gennemtænkt arkitektur

Vores arkitektur er bygget op omkring API’er. De fungerer som navlestrengen mellem vores miljø, der indeholder brugerdata, og kundernes softwaresystemer. 

Vi har bygget arkitekturen kompleks for at højne sikkerheden. Det gør vi, fordi sikkerheden har højeste prioritet hos dikitale. 

brugerdrevet identitet

sikker deling af data

dikitale brugerne deler selv informationer med udvalgte parter. I kan eksempelvis stille krav om, at kunden som minimum skal deles deres pas med jer.  

Brugerne kan trække deres oplysninger tilbage, så modparten ikke længere har adgang til disse. Vi vil dog til enhver tid være underlagt lovgivningen, og kan derfor tidligst slette dataene, når lovgivningen er overholdt. 

Det kan eksempelvis være, at en kunde trækker sine data tilbage i dag. Men på grund af gældende lovgivning, er det jer påkrævet, at opbevare kundedataene i yderligere 5 år efter kundeophør.